rėplom


rėplom
rėplõm prv. Rėplõm pri̇̀šliaužiau iki̇̀ telefòno, kad paskam̃binčiau grei̇̃tajai.

.

Look at other dictionaries:

  • keliaklupas — kẽliaklupas, a adj. (1) žr. keliaklupsčias: Vyras rublomis (roblom, roblomis, rublom, roplomis, ropomis, rėplom) ir kẽliaklupas vaikščiojo, kaip pilvu susirgo J. Ana kẽliaklupa kimšo šieną daržinė[je] į palėpes J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėplomis — rėplomìs adv. DŽ, rėplõms, rėplõm DŽ, rėplum̃s 1. visomis keturiomis, ropomis, keturpėsčia: Rėplomis eimi R. Rėplomis rėploti N. Rėplomìs eiti K. Kūdikis eina rėplomis J. Žiūrėk, tas kūdikis jau rėplõm paeina Alk. Liuobu rėplõms par trobą… …   Dictionary of the Lithuanian Language